Obavještenje o usmenom dijelu ispita iz predmeta „Poslovne finansije” za studente Poslovne administracije


Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet
Poslovna administracija
I ciklus studija
Obavještenje o ispitnom roku za studente Poslovne administracije
Obavještavaju se studenti Poslovne administracije da će se usmeni dio ispita, iz predmeta „Poslovne finansije“, održati u srijedu, 25.04.2018. u 9 sati.
Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, doc.