Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta “Poslovna korespondencija”


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
PREDMET: POSLOVNA KORESPONDENCIJA
REZULTATI
predispitnih obaveza
R.b. PREZIME I IME Broj indeksa Test br. 1 Popravni Test 1 Test br. 2 Završni test Prisustvo Ukupno     (max 100)
(max 30) (max 30) (max. 35) (max. 5)
04.04.2017. 18.04.2017. (max )
1 2 4 5 6 9 10 11
1 Ahmetović Semin 0
1 Alibašić Midheta 3/27-I/16 15 23 38
2 Amina Softić 0
3 Andelić Adnan 3/33-I/16 20 8 31,5 59,5
4 Avdaković Amra 3/145-I/16 23 27 35 85
5 Avdić Amra 3/149-I/16 9 8 8 17 33
6 Bećirović Emir 3/102-I/16 18 3 21 42
7 Bećirović Selvira 3/101-I/16 15 12 28 55
8 Begić Ermin 10 28 38
9 Bektić Adin 3/3-I/16 14 1 18 33
10 Bešić Azra 3/46-I/16 19 24 43
11 Beširović Emina 3/70-I/16 30 30 25 85
12 Bešlija Irma 3/99-I/16 20 24 35 79
13 Bikić Hasan 3/56-I/16 8 16 0 14 30
14 Brkić Maida 3/40-I/16 25 30 35 90
15 Buljubašić Minela 3/38-I/16 27 28 35 90
16 Čergić Nermina 3/110-I/16 15 21 25 46
17 Ćasurović Amila 3/23-I/26 27 35 62
18 Ćejvanović Emina 3/53-I/16 25 15 21 61
19 Delić Maida 3/79-I/16 15 16 24,5 55,5
20 Dragonjić Minela 3/94-I/16 26 28 30 84
21 Dugić Lejla 3/8-I/16 25 25 26 76
22 Dželilović Elma 3/162-i/16 25 13 38
23 Đulić Amila 3/93-I/16 12 23 10 28 61
24 Đulović Alma 3/20-I/16 13 24 28 24,5 76,5
25 Faić Dženana 3/169-I/16 26 18 21 65
26 Gadžić Almedina 3/69-I/16 14 25 11 24 60
27 Ganjgo Mersiha 3/124-I/16 18 18 30 66
28 Glibanović Alma 3/60-I/16 22 24 32 78
29 H.Selimović Tarik 3/160-I/16 0 0 10 10
30 Hadžić Almir 3/131-I/16 0 0 35 35
31 Hadžić Amna 3/4-I16 28 30 35 93
32 Hajdarević Sifeta 3/91-I/16 25 25 35 85
33 Halilčević Azra 3/57-I/16 16 29 6 20 55
34 Halilović Armin 3/121-I/16 18 9 27
35 Henda Neira 3/100-I/16 15 12 27 54
36 Hifzefendić Elma 3/129-I/16 8 7 26 41
37 Hodžić Adelisa 3/35-I/16 15 19 25 28 72
38 Hodžić Adisa 3/50-I/16 30 24 54
39 Husanović Emina 0
40 Husanović Fatima 3/45-I/16 27,5 30 35 92,5
41 Ibrić Riad 3/136-I/16 20 20
42 Ibrić Umihana 3/103-I/16 27 25 35 87
43 Isaković Delila 3/14-I/16 9 23 22 30 75
44 Jagodić Armin 3/170-I/16 8 28 11 25 64
45 Jahić Šejla 0
46 Jajčević Mevlija 3/26-I/16 10 13 0 35 48
47 Jašarević Amela 3/139-I/16 10 25 17 52
48 Jašarević Belma 3/32-I/16 25 20 31 76
49 Karasuljić Amila 3/167-I/16 23 27 21 71
50 Karić Aida 3/115-I/16 30 20 31 81
51 Karić Indir 0
52 Klapić Belma 3/7-I/16 26 28 35 89
53 Klopić Amina 3/119-I/16 17 30 35 82
54 Klopić Kanita 3/106-I/16 15 17 31 63
55 Križevac Malik 0
56 Kujović Selma 3/34-I/16 28 30 22 80
57 Kupusović Nevresa 3/52-I/16 27 28 35 90
58 Kušljugić Damra 3/47-I/16 20 16 35 71
59 Latović Dino 0
60 Likić Amela 3/24-I/16 30 25 21 76
61 Lokmić Irma 3/67-I/16 2 6 20 35 61
62 Malkić Maida 3/75-I/16 3 26 15 32 73
63 Mandušić Dajana 3/152-I/16 17 30 35 82
64 Manjić Suada 3/21-I/16 8 11 1 35 47
65 Marković Vedran ???? 3 4 7
66 Mašić Hajrija 3/10-I/16 30 30 28 88
67 Mehić Adela 3/30-I/16 30 30 35 95
68 Mehić Medina 3/113-I/16 30 25 28 83
69 Mehinbašić Samra 28 26 35 89
70 Mehmedović Emina 3/174-I/16 21 20 24,5 65,5
71 Memić Muamera 3/87-I/16 12 25 35 72
72 Muhedinović Dino 3/125-I/16 0 10 9 33 52
73 Mujić Almerisa 3/132-I/16 26 30 28 84
74 Mujić Semir 3/158-I/16 1 13 4 35 52
75 Mujkanović Vanesa 3/104-I/16 12 15 35 62
76 Mujkić Dino 0
77 Mukinović Jasmin 3/123-I/16 20 25 28 73
78 Muratović Amel 0
79 Muratović Jasenko 3/150-I/16 3 8 17 28 53
80 Musić Rahima 0
81 Nakičević Zlata 3/118-I/16 20 18 28 66
82 Nišić Senada 3/74-I/16 22 20 28 70
83 Novačanović Adela 3/55-I/16 17 15 19 0 34
84 Novalić Semir 3/25-I/16 12 22 23 24 69
85 Nuhanović Adnan 0
86 Omeragić Haris 0
87 Pašić Naida 3/73-I/16 20 27 27 26 80
88 Pepić Hamza 3/146-I/16 15 15 22 52
89 Pezerovič Ramiza 3/147-I/16 25 26 17 68
90 Poljić Mahir 3/137-I/16 12 20 21 53
91 Prljača Vedad 3/84-I/16 12 0 20 32
92 Ramić Nermina 3/15-I/16 24 23 31 78
93 Redžić Indira 3/97-I/16 3 18 12 31 61
94 Sakić Dino 13 13
95 Salihbašić Azra 3/17-I/16 30 30 35 95
96 Salkić Halid 3/126-I/16 0 0
97 Sarajlić Sadil 3/161-I/16 0 0
98 Savić Maja 3/5-I/16 21 29 25 31 85
99 Selimbašić Mervana 3/62-I/16 27 28 31 86
100 Selimović Meliha 3/175-I/16 25 28 35 88
101 Smajlović Aida 3/86-I/16 6 9 31 46
102 Spahić Arnela 3/130-I/16 5 9 12 33 54
103 Softić Amina 3/163-i/16 19 25 35 79
104 Suljić Emina 3/59-I/16 15 30 30 35 95
105 Šljivak Emina 3/43-I/16 16 25 33 74
106 Štilić Samra 3/135-I/16 20 15 35 70
107 Teparić Diana 3/160-I/16 7 0 35 42
108 Umihanić Mirza 3/107-I/16 16 5 33 54
109 Uzejrović Erna 3/90-I/16 7 29 19 17 65
110 Vejzović Amila
111 Vrabac Asja 3/85-I/16 12 16 17 20 53
112 Zulić Nihada 3/61-I/16 23 28 35 86
113 Čaplja Samir 3/166-I/15 15 14 29
114 Gergić Nermina 3/110-I/16 31
115
116
Upis ocjena i uvid u radove održat će se 20.06.2017. godine u 10 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
Predmetni nastavnik
dr.sc. Alma Muratović, docent