Raspored ispita za III ciklus studija


EKONOMSKI FAKULTET
UNIVERZITET U TUZLI
III CIKLUS STUDIJA
RASPORED ISPITA U  U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Predmet Vrijeme Sala Januarsko-februarski ispitni rok Aprilski ispitni termin Junsko-julski ispitni rok Septembarski ispitni rok
Redovni ispitni termin Popravni ispitni termin Redovni ispitni termin Popravni ispitni termin Redovni ispitni termin Popravni ispitni termin
Metodologija naučno-istraživačkog rada 17 S6 14.1. 4.2. 8.4. 5.6. 26.6. 19.8. 9.9.
Kvantitativne i kvalitativne metode u
ekonomskim istraživanjima
17 S6 25.1. 15.2. 19.4. 11.6. 2.7. 27.8. 17.9.
Izabrane teme iz Menadžmenta i
upravljanja
17 S6 18.1. 8.2. 12.4. 12.6. 3.7. 28.8. 18.9.
Izabrane teme iz Marketinga 17 S6 18.1. 8.2. 12.4. 12.6. 3.7. 28.8. 18.9.
Predmeti koji nisu navedeni (izborni) polažu se u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Dr. sc. Emira Kozarević, vanr. prof. Voditelj III ciklusa studija