Rasporedi ispitnih termina za I, II i III ciklus studija u ak. 2021/22. godina


Korigovani raspored ispita za redovne studente, apsolvente i imatrikulante I ciklusa studija (14.01.2022)


Raspored ispita za redovne studente, apsolvente i imatrikulante I ciklusa studija (11.01.2022)


Obavještenje za apsolvente i imatrikulante II ciklusa studija o polaganju ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja i Primijenjena metodologija naučnoistraživačkog rada u ekonomiji (28.12.2021)


Raspored ispitnih termina za apsolvente II ciklusa studija (28.12.2021)


Raspored ispitnih termina za apsolvente/imatrikulante I ciklusa studija – EF, MUT, PE (23.12.2021)


Raspored ispitnih rokova za apsolvente III ciklusa studija (21.12.2021)