Upis primljenih kandidata u 1. godinu prvog ciklusa studija


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

Tuzla,  08.07.2019. godine

 

OBAVIJEST

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U TUZLI VRŠIT ĆE SE U PERIODIMA OD

08.07.2019. GODINE DO 15.07.2019. GODINE i

19.08.2019. GODINE DO 23.08.2019. GODINE

U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

PRIMLJENI KANDIDATI SU PRILIKOM UPISA OBAVEZNI PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  • UPISNI MATERIJAL (INDEKS, PRIJAVNI LIST, UPISNI LIST, SEMESTRALNI LIST)
  • DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS;
  • LJEKARSKO UVJERENJE i
  • DOKAZ O UPLATI PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA (100,00 KM + 4,00 KM OSIGURANJE) ILI ŠKOLARINE (600,00 KM + 4,00 KM OSIGURANJE).

NAPOMENA: UPISNI MATERIJAL I INDEKS POPUNITI ČITKO, PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM.

NE POTPISIVATI SE SA INDEKSU NA MJESTO OVLAŠTENE OSOBE NITI UPISIVATI BROJ INDEKSA.

KANDIDATI KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI LICA IZ ČLANA 20. STAV 1. ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I ČLANA 99. ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE S DJECOM U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI PLAĆAJU 50% IZNOSA PARTICIPACIJE, ODNOSNO ŠKOLARINE UTVRĐENIH KONKURSOM, UZ PRILOŽENI ODGOVARAJUĆI DOKAZ.

PRAVO NA POVLASTICE IMAJU KANDIDATI SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA.