Raspored parcijalnih provjera znanja za studente I ciklusa Ekonomije i Menadžmenta u turizmu


I godina – Ekonomija

EF1g

EF1g

SPISAK STUDENATA I GODINA

 

II godina – Ekonomija

EF2g

EF2g

SPISAK STUDENATA II GODINA

 

III godina – Ekonomija

EF3g FBO

EF3g FBO

SPISAK STUDENATA III GODINA FBO

 

EF3g MAR

EF3g MAR

SPISAK STUDENATA III GODINA MARKETING

 

EF3g MEN

EF3g MEN

SPISAK STUDENATA III GODINA MENADžMENT

 

EF3g MM

EF3g MM

SPISAK STUDENATA III GODINA MM

 

EF3g RIR

EF3g RIR

SPISAK STUDENATA III GODINA RIR

 

IV godina – Ekonomija

EF3g ETP

EF3g ETP

SPISAK STUDENATA IV GODINA ETP

 

EF4g FBO

EF4g FBO

SPISAK STUDENATA IV GODINA FBO

 

EF4g MAR

EF4g MAR

SPISAK STUDENATA IV GODINA MAR

 

EF4g MEN

EF4g MEN

SPISAK STUDENATA IV GODINA MEN

 

EF4g RIR

EF4g RIR

SPISAK STUDENATA IV GODINA RIR

 

I godina – Menadžment u turizmu

MUT1g

MUT1g

SPISAK STUDENATA MUT I GODINA

 

II godina – Menadžment u turizmu

MUT2g

MUT2g

SPISAK STUDENATA MUT II GODINA