Rezultati provjera znanja studenata II ciklusa studija u ak. 2021/22. godini


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Upravljanje finansijama u turizmu (13.06.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Finansijski kontroling (08.06.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Specifični problemi poslovnih finansija (16.05.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa u turizmu (12.04.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje (08.04.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Specifični problemi poslovnih finansija (23.03.2022.).


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Računovodstvo javnog sektora (15.03.2022.).


Rezultati redovnog ispita iz predmeta Specifični problemi poslovnih finansija (09.03.2022.).


Rezultati apsolventskog ispita iz predmeta Specifični problemi poslovnih finansija (09.03.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Planiranje, metodologija i upravljanje revizijom (28.02.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Teorija i praksa liderstva (24.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarski menadžment i finansijske usluge (24.02.2022.).


Konačna tabela aktivnosti studenata prema silabusu predmeta Ponašanje potrošača u turizmu (22.02.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Statistička analiza u računovodstvu i reviziji (18.02.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu (18.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje (18.02.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Istraživačke metode u trizmu (17.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Teorija i praksa liderstva (15.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Specifični problemi poslovnih finansija (15.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Ponašanje potrošača u turizmu (15.02.2022.).


Rezultati prvog ponovljenog i drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžersko računovodstvo (28.01.2022.).


Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje (24.01.2022.).


Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Specifični problemi poslovnih finansija (10.01.2022.).


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžersko računovodstvo (31.12.2021.).


Rezultati testa iz predmeta Teorija i praksa liderstva (31.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta (29.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko poslovanje (29.12.2021.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje (28.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Spečifični problemi poslovnih finansija (17.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Teorija i praksa liderstva (06.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski kontroling (01.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta (01.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko poslovanje (01.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Specifični problemi poslovnih finansija (08.11.2021.).